Rohkeus, usko ja visio. Suunnitelmia voi olla yhtä paljon kuin ihmisiä, jopa enemmänkin. Niiden toteuttaminen tavalla tai toisella onkin isompi haaste. Suuria asioita on tässä maailmassa luotu pienistäkin ideoista, jotka ovat kasvaneet matkan varrella globaaleiksi menestyviksi tuotteiksi tai palveluiksi, suuriksi yhtiöiksi. Idean matka, visiosta toimivaan tuotteeseen tai palveluun tuntuu joskus jopa mahdottomalta. Näin alussa, ongelmaksi ehkä muodostuukin kokemattomuus. Mitä teen seuraavaksi? Miten otan yhteyttä, miten esitän tai myyn ideaa? Näihin asioihin ei kuitenkaan voida vaatia oikeita vastauksia. Jokaisella yrittäjällä, jokaisella työntekijällä tai ylipäätään työelämässä olevalla henkilöllä on varmasti kokemuksia, hyviä tai huonoja, kyseisestä asiasta. Jos edellä mainittuja kysymyksiä jakaisi ympärillä olevien kokeneiden, alan ihmisten mietittäväksi, vastauksia olisi varmasti monenlaisia. Niistä löytyisi kuitenkin jotain yhteistä. Vastaukset muodostuvat vastaajien omista kokemuksista, onnistuneista tai epäonnistuneista. Molempia tarvitaan.

Tyhjä pohja, tyhjä taulu. Taulullani on kirjoitettuna ideoita ja visioita, suunnitelmia ja laskelmia. Taulullani on myös kirjoitettuna kokemuksia erilaisista tapaamisista, erilaisissa asemissa olevien ihmisten kanssa, erilaisissa ympäristöissä, erilaisissa asiayhteyksissä, niin hyvistä kuin huonoistakin tapaamisista. Jokaisella tapaamisella on merkityksensä. Jokainen tapaaminen on tärkeä, jokainen tapaaminen opettaa, jokainen tapaaminen ja tavattu ihminen avartaa ajatusmaailmaa ja ohjaa suuntaan tai toiseen. Kaikella, ihan kaikella, on vaikutuksensa kuljettavaan tiehen. Minä olen lopputulemassa se, joka liiketoiminnalle valitsee ratkaisut, parhaimmat sellaiset. Se, ovatko ne parhaimpia mahdollisia juuri sillä hetkellä, on asia erikseen. Arviointikyky kehittyy ja rakentuu, kun kokemusta karttuu. Markkinatilanteen lukeminen ja siihen liittyvien muutoksien ymmärtäminen tuntuu todella haastavalta, mutta halu ymmärtää, halu onnistua, pitää oman itseni valitulla tiellä.

Kukaan ei voi sanoa, että yrittäminen tai sen aloittaminen olisi helppoa, päinvastoin. Se, kuka asiaa vähättelee, ei ole aloittanutkaan. Ilman tukihenkilöitä, neuvonantajia ja kokeneita yrittäjiä suunnitelman toteuttaminen olisi vieläkin hankalampaa. Luo verkostoja, uusia ystävyys- ja ihmissuhteita, unohtamatta niiden ylläpitämistä. Minulla on valtava halu oppia muilta, oppia vanhoilta tekijöiltä. Minulla on kyky olla kriittinen, minulla on kyky ajatella kokonaisvaltaisesti. Kaikkiin tekemiini päätöksiin, kaikkiin tekemiini ratkaisuihin olen hyödyntänyt muilta oppimaani tietoa. Kaikki tieto, joita muilta olen saanut irti, on vaikuttanut tavalla tai toisella omaan ajattelumaailmaani, hyvässä tai pahassa.

”Kukaan ei voi sanoa, että yrittäminen tai sen aloittaminen olisi helppoa, päinvastoin. Se, kuka asiaa vähättelee, ei ole aloittanutkaan.”

Voisikin todeta, että mitä tahansa elämän aikana tekeekin, missä tahansa liikkuukin, kenen tahansa kanssa jutteleekin, kenelle tahansa ideoitaan esitteleekin, vaikuttavat ja opettavat. Epäonnistumisia tulee, huonoja aikoja on, mutta tulee muistaa, ettei ilman niitä voi koskaan oppia. Tuleekin kääntää epäonnistumiset voitoiksi, nähdä niiden hyödyntämismahdollisuudet tulevaisuutta ajatellen. Jokaisesta virheestä tulee oppia. Silloin virhe toistuu ensimmäisen ja viimeisen kerran. Jokaisen kokemuksen jälkeen olet itsevarmempi, olet kokeneempi ja ennen kaikkea vahvempi omalla alallasi.

Aloittaminen tyhjältä paperilta menestyväksi yrittäjäksi on elämänmittainen tie. Elämänmittainen mahdollisuus oppia ja opettaa, itseään sekä muita.